Apa itu Thoriqot ?

Thoriqot, dalam bahasa kita diucapkan tarekat atau suluk. Thoriqot itu sendiri artinya jalan, metode atau cara .Sebagaimana diriwayatkan oleh Sahabat Rasull Saw yaitu Sayidina Ali Ra. ”Qoola a’liyy bin Abi Thalib: Qultu yaa Rosuulolloh ayyun thoriiqotin aqrobu ilallohi? Faqoola Rasullulohi: dzikrullahi”. Artinya; “Ali Bin Abi Thalib berkata; “aku bertanya kepada Rasullulah, jalan/metode(Thariqot) apakah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah? “Rasullulah menjawab; “Dzikrulah.” Sementara dari segi etimologi, sebagaimana yang dikatakan oleh Nurcholis Majid, Thoriqot adalah cara atau jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh Dr,Mustafa Zahri, thoriqot adalah suatu sistem untuk menempuh jalan yang pada akhirnya mengenal dan merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan keadaan seseorang dapat melihat Allah dengan mata hatinya.

Di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 407 thoriqot itu adalah mengamalkan syariat dan mengambil sesuatu yang paling penting, menjauhi sesuatu yang mudah atau ringan dari sesuatu tidak pantas disepelekan. Juga menjauhi hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan dan melaksanakan yang fardlu serta sunat-sunatnya sesuai kemampuannya yang dibimbing oleh seorang yang telah ma’rifat kepada Allah (guru mursyid).

Sedangkan Prof.Dr.Buya Hamka, mengatakan: “Maka diantara makhluk dan khaliq itu ada perjalanan yang harus kita tempuh. Inilah yang kita katakan Thariqot. Jadi penulis simpulkanThoriqot adalah suatu jalan, cara atau metode yang ditempuh oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT baik lahir maupun batin. Menurut para ‘Alim Ulama ahli ma’rifat thoriqotterbagi dua: 1) Thoriqot Suluk, yaitu membersihkan nafsu dari segala kotoran dengan cara riyadloh (latihan), seperti berpuasa, tidak tidur (melek), uzlah (menyendiri), zuhud (meninggalkan dunia) dengan bimbingan mursyid (guru atau pembingbing ruhani) agar bisa mencapai tingkatan dmi tingkatan kepada maqom(kedudukan) yang sempurna. Bahkan menurut Imam Al Ghazali: “Barang siapa yang telah bertafaqur dalam masalah agama (memahami, mempelajari, mengamalkan agar mendapat ridlo Allah, hal itu juga disebut thoriqot suluk). 2) Thoriqot Tabaruk yaitu murid mengambil dzikir dari guru Mursyid agar hatinya tidak lupa kepada Allah, supaya diampuni dosa, jauh dari macam-macam balai, selamat dari hal-hal yang dibenci syara,selamat dari perbuatan hina dan siksaan Allah sehingga sampai kepada tujuan yaitu hati bersih dan kembali menghadap Allah. Contoh Thoriqot Tabaruk ini seperti yang diamalkan di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya yang dipimpin oleh seorangMursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Ra yang dikenal Abah Anom.

Jadi, thoriqot bukanlah aliran kepercayaan atau aliran kebatinan, tetapi thoriqot adalah bagian dari ajaran Agama Islam yang terpenting. Sebagaimana sabda Rasullulah SAW : “Asysyari’atu aqwaalii athoriiqotu af’aalii alhaqiiqotu ahwaalii alma’rifatu ro’sul maalii” (HR. Anas bin Malik). Artinya: “Syari’at itu ucapanku,thoriqot itu perbuatanku, hakikat itu keadaanku dan ma’rifat itu puncak kekayaan (batin)”(HR. Anas bin Malik).

Namun perlu kita ketahui, dari semua Thoriqot itu ada yang benar dan ada yang salah. Thoriqot yang benar disebutThoriqot Mu’tabaroh yaitu Thoriqot yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits dan sanadnya atau silsilahnya sampai kepada Rasullulah, Salah satu Thoriqot yang telah diakui oleh semua ulama termasuk para pengkaji ajaran tasawuf di Indonesia, salah satunya adalah Thoriqot Qodiriyyah wan Naqsyabandiyyahyang berpusat di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya.Sedangkan Thoriqot yang salah disebut Thoriqot Ghoyr Mu’tabaroh yaitu Thoriqot yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits dan sanadnya atau silsilahnya tidak sampai kepada Rasullulah.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: