Posts Tagged ‘shalat sunah’

Amalan Sholat Fardhu dan Sunah

SHOLAT FARDHU DAN SUNNAT YANG DICONTOHKAN OLEH SYEKH MURSYID TQN SURYALAYA

AMALAN SEKITAR JAM 02.00 DINI HARI

1) Mandi Taubat
2) Sholat Syukrul Wudlu 2 roka’at (setelah berwudlu sebelum kering anggota wudlu).
3) Sholat Tahiyyatal Masjid 2 roka’at.
4) Sholat Taubat 2 roka’at.
5) Sholat Hajat 2 roka’at.
6) Sholat Tahajjud 6 roka’at.
7) Sholat Tasbih 4 roka’at.
8) Sholat Witir 3 roka’at.
9) Dzikir Jahar

AMALAN SETELAH AZAN SHUBUH

1) Sholat Sunnat Shubuh 2 roka’at.
2) Sholat Lidaf’il Bala 2 roka’at.
3) Sholat Fardlu Shubuh 2 roka’at.
4) Dzikir Jahar

AMALAN SETELAH TERBIT MATAHARI

1) Sholat Isroq 2 roka’at.
2) Sholat Isti’adah 2 roka’at.
3) Sholat Istikhoroh 2 roka’at.
4) Dzikir Jahar

AMALAN SEKITAR JAM 9 PAGI

1) Sholat Dluha 2 roka’at.
2) Sholat Kifaratul Bauli 2 roka’at.
3) Dzikir Jahar

AMALAN SETELAH AZAN ZHUHUR

1) Sholat Qobliyah Zhuhur 2 roka’at.
2) Sholat Fardlu Zhuhur 4 roka’at.
3) Dzikir Jahar
4) Sholat Ba’diyah Zhuhur 2 roka’at.

AMALAN SETELAH AZAN ASHAR

1) Sholat Sunnat Ashar 2 roka’at.
2) Sholat Fardlu Ashar 4 roka’at.
3) Dzikir Jahar

AMALAN SETELAH AZAN MAGHRIB

1) Sholat Qobliyah Maghrib 2 roka’at
2) Sholat Fardlu Maghrib 3 roka’at.
3) Dzikir Jahar
4) Khotaman.
5) Sholat Ba’diyah Maghrib 2 roka’at.
6) Sholat Awwabin 2 roka’at.
7) Sholat Taubat 2 roka’at.
8) Sholat Birrulwalidaini 2 roka’at.
9) Sholat Hifdzil Iman 2 roka’at.
10) Sholat Syukrun Nikmat 2 roka’at.

AMALAN SETELAH AZAN ISYA

1) Sholat Qobliyah Isya 2 roka’at.
2) Sholat Fardlu Isya 4 roka’at.
3) Sholat Ba’diyah Isya 2 rokaat.
4) Dzikir Jahar
5) Sholat Lidaf’il Bala 2 roka’at.
6) Khotaman

AMALAN SEBELUM TIDUR

1) Sholat Muthlaq 2 roka’at.
2) Dzikir Jahar

_______

Sholat-sholat sunnat tersebut di atas boleh dilakukan kapan saja dan di mana saja, asalkan tidak dilakukan pada saat KAROHAH (waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat), yaitu:

1) Setelah melaksanakan sholat shubuh.

2) Ketika matahari mulai terbit (belum terlihat sempurna bulatnya).

3) Ketika matahari berada pada posisi tepat di atas kepala.

4) Setelah melaksanakan sholat ashar.

5) Ketika matahari mulai terbenam sampai tidak terlihat lagi.

Iklan

Shalat Sunah Maghrib-Isya

DIANTARA MAGHRIB – ISYA DAN KEUTAMAAN DZIKIR

SETELAH SHOLAT MAGRIB HINGGA ISYA

Ø Sabda Rasulullah Saw :

“Barangsiapa shalat sehabis Maghrib enam raka’at saja dengan tidak diselingi bercakap-cakap, maka pahalanya sebanding dengan ibadah dua belas tahun”.(H.R. Bukhari Muslim)

Ø Abu Hurairah ra, mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda :

“Barangsiapa melaksanakan shalat setelah Maghrib enam raka’at, ia tidak bicara kejelekkan pada waktu itu, maka baginya pahala ibadah sebanding dua belas tahun”.(H.R. Ibnu Majah Ibnu Huzaimah dan Tirmizi)

Ø Hadis riwayat Aisyah :

“Barangsiapa melakukan sholat dua puluh raka’at setelah maghrib, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di surga”. (H.R Ibnu Majah dan Tirmizi)

Ø Sabda Rasulullah Saw :

“Barangsiapa yang sholat antara Maghrib dan Isya dua puluh raka’at maka Allah dirikan untuknya gedung di surga”. (Al-Hadits)

Ø Huzhaifah ra, berkata :

“Aku mendatangi Nabi Saw lalu aku shalat Maghrib bersama Nabi hingga shalat Isya”. (H.R. Nasa’i)

Ø Abu Syaikh meriwayatkan hadis dari Zubair ra :

“Barangsiapa duduk berdzikir setelah shalat Maghrib hingga shalat Isya, nilai duduknya itu sama dengan perang dijalan Allah. Dan barangsiapa duduk berdzikir setelah shalat subuh hingga matahari terbit, nilainya sama dengan pergi berjuang dijalan Allah”.

Ø Hadis riwayat Ibnu Hibban :

“Perbanyaklah dzikir (ingat) kepada Allah sehingga orang-orang mengatakan bahwa (kamu) adalah orang gila”.

Ø Sabda Rasulullah Saw :

“Maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai amal-amal kalian yang paling baik, yang paling suci disisi Tuhan kalian, yang dapat meningkatkan keluhuran derajat kalian, yang lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, dan yang lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian sehingga kalian memukul leher-leher mereka dan mereka memukul leher-leher kalian?”Mereka (para sahabat) berkata : “Baiklah, wahai Rasulullah!”Beliau bersabda : “Dzikir (ingat) kepada Allah Yang Maha Agung lagi Maha Luhur”.

(H.R Muslim, Nasa’i dan Bazzar ra)

Sholat-sholat sunnat antara Maghrib – Isya :

§ Shalat sunnat ba’da Maghrib (dua raka’at)

§ Shalat sunnat Awwabin (khusus awwabin saja)  (dua raka’at)

§ Shalat sunnat Awwabin serta Hifdhil Iman  ( dua raka’at )

§ Shalat sunnat Awwabin serta Istikharah  (dua raka’at)

§ Shalat sunnat Hajat  (dua raka’at)

§ Shalat sunnat Birrulwaalidaini (dua raka’at)

§ Shalat sunnat Halala-Hajati (Saefi) (dua raka’at)

§ Shalat sunnat Lidafil Bala’i  (dua raka’at)

§ Shalat sunnat Ikhlas  (dua raka’at)

§ Shalat sunnat Muthlaq ( dua raka’at )

Atau :

§ Sunnat ba’da Maghrib (dua raka’at)

§ Sunnat Awwabin (enam raka’at atau paling sedikit dua raka’at)

§ Sunnat Taubat (dua raka’at)

§ Sunnat Birrulwalidaini (untuk kebaikan dan keselamatan orang tua didunia dan akherat) ( dua raka’at)

§ Sunnat Lihifdhil Iman (untuk menjaga keimanan kita sampai hari qiamat) ( dua raka’at )

§ Sunnat Lisyukri Nikmat (dua raka’at)

” Jangan sia-siakan waktumu karena waktu itu

sangat mahal “